Onze Partners

Onze partners

Naast de sponsors helpen deze partners met het organiseren van de Week van het Werk:

 

alphenaandenrijn_final_finalGemeente Alphen aan den Rijn

 https://www.alphenaandenrijn.nl/

 Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn investeert in een sterke lokale economie en goed werk voor iedereen. Dit doet ze door een aantal bijeenkomsten van de week te faciliteren en door mankracht voor deze week te leveren.

 

 

 


 

voa_final_final

 

VOA

 https://voaonline.nl/

 Alphen aan den Rijn

De VOA is een ondernemingsvereniging in Alphen aan den Rijn met een warm lokaal en regionaal hart voor ondernemers en hun belangen. Binnen de Week van het Werk zijn zij de trekker van vele evenementen. De leden van de VOA dragen bij vrijwel elk evenement hun steentje bij.

 

 


 

EDBA 

www.edbalphen.nl

 Alphen aan den Rijn

De Economic Development Board Alphen aan den Rijn is voortgekomen uit het Economisch Actieprogramma, dat eind 2015 succesvol werd afgerond. Voor het uitvoeren van de actiepunten sloegen de gemeente Alphen aan den Rijn en de Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn e.o. (VOA) de handen ineen. De EDBA gaat een stap verder door ook andere partijen, waaronder Greenport Boskoop, te betrekken en heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het gemeentelijk Economisch Actieprogramma. De partijen in de EDBA nemen samen de verantwoordelijkheid om het economisch beleid succesvol uit te voeren. Daarbij zit de kracht in het publiek-private karakter. Gezamenlijke inzet en betrokkenheid zijn belangrijke instrumenten om de kans op het realiseren van de economische doelstellingen te optimaliseren. Omdat de EDBA steeds zoekt naar onderlinge synergie en verbindingen, kunnen we de economische basis van de gemeente Alphen aan den Rijn nog verder versterken en samen de sterkste economie van het Groene Hart realiseren.

Onze missie
Onze gezamenlijke missie is om de gemeente Alphen aan den Rijn tussen de vier grote steden tot de sterkste economie van het Groene Hart te ontwikkelen.

 

 

 

 


uwv_final_final

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 https://www.uwv.nl/

 Alphen aan den Rijn

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden ze arbeidsmarkt- en gegevensdiensten.

 

 

 

 

 


Werkvinden

WerkVinden2.0

 http://www.werkvinden2punt0.nl/

 Alphen aan den Rijn

WerkVinden2.0 is hét platform voor iedereen die op zoek is naar werk. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitkerings- gerechtigden, bijstandsgerechtigden, ondernemers of ZZP-ers. Werkzoekers staan er dankzij dit mooie initiatief niet langer alleen voor.