Voor Bedrijven

Voor Bedrijven

Ondernemers, Onderwijs en Overheid in Alphen aan den Rijn werken nauw samen om de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt optimaal op elkaar af te stemmen. Daarbij worden de meest recente ontwikkelingen in onderwijs en arbeidsmarkt meegenomen en samengebracht in de Week van het Werk: een mega-evenement waarin de drie O’s hun gezamenlijke doelen heel concreet kunnen uitwerken. Het thema voor dit jaar is ‘Vlog to the job’.

Die gemeenschappelijke doelen zijn natuurlijk werkgelegenheid, een gezonde arbeidsmarkt en de opleiding van onze jongeren. Het thema ‘Vlog to the job’ speelt in op de kracht van video in het
vinden van een connectie tussen vraag en aanbod. Zo vragen steeds meer bedrijven om digitale presentaties voor de eerste selectie van nieuwe medewerkers. Een ‘ik wil werk-vlog’ is dus een mooi middel om jezelf te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Anderzijds kan het gebruik van video bedrijven de mogelijkheid geven om zichzelf als aantrekkelijke werkgever te profileren. Goed gekwalificeerd personeel aantrekken is belangrijk voor de continuïteit, en deze mensen liggen niet voor het oprapen. Filmmateriaal kan daar een positieve rol bij spelen. In diverse onderdelen binnen de Week van het Werk komt voor het voetlicht hoe die aansluiting optimaal kan zijn.

Oog op de toekomst

Maar zonder voldoende instroom bij de vakopleidingen is de boot bij voorbaat gemist. Daarom betrekt de organisatie de jeugd vanaf de basisschool bij het evenement. Speciale aandacht gaat uit naar beroepen in de ICT, techniek en de maakindustrie, waar een tekort aan
personeel is. Veelal leuk en schoon werk, maar onbekend maakt onbemind. Als je aan die vraag tegemoet wilt komen moet je leerlingen vroegtijdig een goed beeld geven van wat er allemaal te doen is die sectoren. Ook de ouders spelen daarbij een grote rol. Voor hen wordt eveneens tijd vrijgemaakt in de Week van het Werk. Zij denken immers mee met hun kinderen
met hun oog op de toekomst. Onze samenleving verandert snel en het is in ieders belang om te voorkomen dat kinderen worden opgeleid voor beroepen die de
komende jaren ten prooi vallen aan automatisering.

Doe mee

De Week van het Werk draaitom bedrijven, jongeren, werkzoekenden, starters en mensen die een andere baan zoeken.
Al deze doelgroepen komen aan bod bij diverse activiteiten. Dit boekje vindt u alle informatie.
Kom ook en doe mee! De initiatiefnemers laten geen mogelijkheid onbenut om samen de weg uit te stippelen naar
duurzame werkgelegenheid, goede opleidingen en een gezonde arbeidsmarkt.